ساخت و تولید نمونه دستگاه شرینک پک تونلی در تهران و کرج